Despre

ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI MANAGEMENT

Identificarea surselor de finanțare:

 • Urmărire oportunități de finanțare interne și externe;
 • Identificare surse de finanțare și stabilire eligibilitate beneficiar și a ideii de proiect;
 • Optimizare proiect astfel încât să respecte întru totul condițiile și criteriile de eligibilitate;
 • Stabilire eligibilitate beneficiar și a ideii de proiect;
 • Propunere soluții optime prin care să se poată obține maximum de sprijin financiar nerambursabil.

Consultanță și asistență în accesarea fondurilor nerambursabile/Servicii consultanță fonduri europene:

 • Elaborarea planului de afaceri, studiului de fezabilitate sau a studiului de piață;
 • Realizarea analizei economico-financiare;
 • Asistență în completarea Cererii de finanțare;
 • Asistență în etapa de pre-contractare;
 • Consultanță în obținerea creditelor de investiții pentru cofinanțare.

Consultanță implementare proiecte și asistență:

 • Asistență tehnică în derularea procedurilor de achiziție publică;
 • Întocmirea rapoartelor tehnice trimestriale și finale;
 • Întocmirea rapoartelor financiare trimestriale și finale;
 • Consultanță și asistență la întocmirea dosarelor de plată.

Consultanță și asistență post-implementare:

 • Întocmirea rapoartelor anuale pe perioada de durabilitate;
 • Respectarea măsurilor de informare și publicitate.

%d blogeri au apreciat: